Výzva - upřesnění termínu (25.6.2015)

25.6.2015

V návaznosti na dosavadní průběh 1. etapy revitalizace obvodového pláště na sekci 1959-1960 došlo k posunu zahájení prací na sekci 1961-1962 od 7. 7. 2015. Proto Vás vyzýváme, abyste na společných částech budovy, kterými jsou svislé a vodorovné konstrukce a lodžie, zajistili:

  • odstranění všech instalací na vnějším plášti budovy - satelitní antény, sušáky na prádlo,
  • demontáž všech dodatečných instalací na lodžiích – sušáky na prádlo, osvětlení, atd.
  • úplné vyklizení lodžií,

nejpozději do 6. 7. 2015

Od 7. 7. 2015 bude probíhat stavba lešení a poté práce na lodžiích. Pokud odstranění a demontáž výše uvedených instalací ve stanovené lhůtě nezajistíte, vystavujete se na vlastní nebezpečí riziku jejich poškození při demontáži stavební firmou.

Po celou dobu prací probíhajících na obvodovém plášti až do zpětného odstranění lešení do prostoru lodžií ani krátkodobě nic neodkládejte. Zhotovitel a výbor SV za takto odložené věci nenese žádnou odpovědnost.

Způsob odstranění individuálních instalací zasklení lodžií a ochranných mříží bude předem dohodnut s dotčenými vlastníky.