Akceptace žádosti o podporu z programu NZÚ

23.7.2015

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 obdrželo dne 23.7.2015 "Akceptaci žádosti o podporu" ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Nová zelená úsporám. Tato akceptace je vydána na základě kontroly provedené SFŽP, při níž v předložených dokumentech nebyly zjištěny žádné nedostatky. Na základě akceptace jsou našemu SV rezervovány finanční prostředky ve výši 982.150 Kč. Tato částka bude našemu SV poskytnuta za předpokladu, že veškerá opatření (zateplení) budou realizována v souladu s údaji uvedenými v žádosti nejpozději do 23.1.2017. V praxi to znamená, že veškeré práce na obvodovém plášti bytových domů budou dle předpokladu provedeny do 07/2016. Následně budou SFŽP předloženy dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření (kolaudační rozhodnutí, faktury, certifikáty, smlouvy atd.), na jejichž základě bude vydána tzv. "Registrace akce". Po kontrole těchto dokumentů a prověření skutečného provedení podporovaných opatření bude vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a finanční podpora bude vyplacena.