Archiv aktualit

21.12.2020 Shromáždění vlastníků - informace (31.12.2020)

Nouzový stav a omezení vyplývající z nařízení vlády ČR neumožňují zorganizovat běžným způsobem shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 (SV). Z tohoto důvodu výbor na svém zasedání dne 19. 11. 2020 rozhodl, že povinnost předkládat shromáždění některé informační dokumenty dle čl. 10, odst. 12 stanov SV naplní náhradním způsobem písemnou formou a členy SV bude takto informovat o podstatných skutečnostech v obvyklém rozsahu. Dále vzhledem k uvedeným omezením výbor rozhodl, že o schválení rozpočtu na rok 2021, které dle čl. 7, odst. 10, písm. e) stanov SV náleží do výlučné působnosti shromáždění, bude hlasováno formou per rollam v souladu s čl. 9, odst. 2 stanov SV. více

21.12.2020 Členská schůze BD - informace (31.12.2020)

Nouzový stav a omezení vyplývající z nařízení vlády ČR neumožňují zorganizovat běžným způsobem řádnou členskou schůzi Bytového družstva Píškova I (BD). Přestože ze stanov BD nevyplývá povinnost předkládat členské schůzi rozpočet na následující rok a momentálně ani žádné další dokumenty, představenstvo na svém zasedání dne 19. 11. 2020 rozhodlo, že dle předchozích zvyklostí bude členy BD informovat o podstatných skutečnostech v obvyklém rozsahu náhradním způsobem písemnou formou. více