Barevné řešení fasády (28.8.2015)

28.8.2015

V roce 2010 (prosinec) bylo vydáno stavební povolení na základě projektu, jehož součástí bylo i původní barevné řešení fasády. Protože jeho pojetí působí necitlivě až agresivně, byla se stavebním úřadem předjednána možnost provedení změny.

Zpracováno bylo několik alternativních návrhů nového barevného řešení fasády, které byly následně projednávány na oddělení územního plánování stavebního úřadu Prahy 13. V průběhu několika jednání stavební úřad u předložených návrhů korigoval jak volbu barev tak grafické řešení. Dlouhodobý koncept barevnosti fasád sídliště prakticky neexistuje a protože v předchozích obdobích byl stavební úřad v poskytování souhlasů k fasádám poněkud benevolentní, nyní se snaží o jakési „barevné zklidnění sídliště“. Proto jakékoli sytější tóny barev na fasádě a výraznější grafické pojetí je pro něj prakticky neakceptovatelné. Na základě rámcové definice konceptu grafického řešení a výběru několika barev odsouhlasených stavebním úřadem vzniklo finální barevné řešení fasády, které bylo 13.8.2015 schváleno.

 

Náhledy schváleného barevného řešení

Náhledy původního barevného řešení