Užitečné odkazy


»  Oficiální stránky městské části  PRAHA 13


»  Městská část PRAHA 5


»  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (bytové spoluvlastnictví §§ 1158 - 1222)


»  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  (bytové družstvo §§ 727 - 757)


»  Sběrné dvory v Praze (Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice)


»  Nahlížení do katastru nemovitostí