Informace k užívání lodžií (11.10.2015)

11.10.2015

Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce lodžií a výměna lodžiového zábradlí je jako stavba prováděna na základě stavebního povolení vydaného rozhodnutím stavebního úřadu městské části Praha 13 pod spis. zn. VYS 51870/2010/Po. Tímto rozhodnutím je výslovně nařízeno, že stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavebním úřadem a vydání kolaudačního souhlasu nelze rekonstruované lodžie užívat ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vstup na ně je na vlastní nebezpečí a osobní zodpovědnost uživatelů bytů. O vydání kolaudačního souhlasu Vás budeme informovat.