Informace k zahájení vytápění (3.10.2016)

3.10.2016

Vážení uživatelé bytů,

s ohledem na vývoj venkovních teplot a v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. budou dodávky tepla pro vytápění bytů zahájeny 5. 10. 2016. 

Výbor společenství vlastníků 


Teplota topného média (vody) je řízena automatickou regulací plynových kotlů v závislosti na průběžném kolísání denních teplot tak, aby tzv. vnitřní dosažená teplota byla cca 22°C. Nastavení topné charakteristiky (tzv. ekvitermní křivky) je identické jako v minulé topné sezóně. Vzhledem k dokončení úplného zateplení obvodového pláště bytových domů budou v průběhu nastávajícího topného období parametry regulace kotelny monitorovány a v případě potřeby korigovány s ohledem na dosahované vnitřní teploty ve vztahu k teplotám venkovním.

ekvitermní_křivka.jpg