Informace k topnému období (21.9.2015)

21.9.2015

Provozování vlastní plynové kotelny se bude řídit Vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. V § 2 této vyhlášky jsou uvedeny podmínky pro dodávky tepla následovně:

  1. Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
  2. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.
  3. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hod., přičemž teplota měřená ve 21:00 hod. se počítá dvakrát.
  4. Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

Po zahájení vytápění a cca jednom týdnu dodávek tepla budou vlastníci bytů vyzváni k nahlášení závad na topné soustavě (regulační ventily, radiátory) a následně budou provedeny jejich opravy.

Informace o aktuálním průběhu prací zprovozňování plynové kotelny naleznete na stránce "Plynová kotelna"