Členská schůze BD - informace (31.12.2020)

21.12.2020

Nouzový stav a omezení vyplývající z nařízení vlády ČR neumožňují zorganizovat běžným způsobem řádnou členskou schůzi Bytového družstva Píškova I (BD). Přestože ze stanov BD nevyplývá povinnost předkládat členské schůzi rozpočet na následující rok a momentálně ani žádné další dokumenty, představenstvo na svém zasedání dne 19. 11. 2020 rozhodlo, že dle předchozích zvyklostí bude členy BD informovat o podstatných skutečnostech v obvyklém rozsahu náhradním způsobem písemnou formou.

Podkladové materiály jsou v sekci "Bytové družstvo Píškova I - Členská schůze" (31.12.2020 per rollam).

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 > Archiv aktualit > Členská schůze BD - informace (31.12.2020)
Loading...

Archiv aktualit

Loading...

Archiv aktualit