Kotelna - kolaudační souhlas (21.12.2015)

21.12.2015

Dne 21.12.2015 vydal stavební odbor MČ Praha 13 kolaudační souhlas s užíváním stavby, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby - plynové kotelny. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani změny proti projektové dokumentaci, které by vyžadovaly povolení stavebního úřadu. Změny oproti projektové dokumentaci jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení. Změna se týká počtu ohřívacích zásobníků TV ze 4 na 3ks a sestav expanzního automatu, nahrazen variantním řešením s automatickým dopouštěním vody a expanzními nádobami.