Píškova ulice


Akademik prof. Ing. Dr. mont. František Píšek  (* 24. 4. 1886 Praha - Karlín,  10. 3. 1970 Brno)


img2498.jpgV letech 1897-1904 absolvoval českou vyšší reálku v Praze a následně v letech 1904-1909 na České vysoké škole technické v Praze vystudoval obor strojního inženýrství. Poté se stal mimořádným posluchačem hutnického odboru na Vysoké škole báňské v Příbrami, na níž v době studií 1910-1911 působil jako výpomocný asistent při stolici horního a hutního strojnictví. V roce 1921 získal doktorát věd báňských.

Ve Škodových závodech v Plzni pracoval jako konstruktér v oddělení hornických strojů (1911-1913), poté své odborné znalosti uplatnil v Pražské železářské společnosti - slévárny Králův Dvůr u Berouna (1913-1917). Dále působil jako správe slévárny ve Škodových závodech Plzeň (1917-1919) a poté v akciové společnosti Spojené strojírny v Hradci Králové (1919-1921).

Od roku 1921 svůj život spojil s Českou vysokou školou technickou v Brně. Zde nejprve působil jako mimořádný profesor (1921-1925) a následně jako řádný profesor mechanické technologie (do r. 1960). Krátce byl i ve funkci děkana odboru strojního a elektrotechnického inženýrství (1923-1924 a 1934-1935) a také rektora brněnské české techniky (1929-1930), kde vybudoval katedru slévárenství.

Za II. světové války jako příslušník domácího odboje byl od 1. 10. 1941 v ilegalitě. V roce 1951 byl jedním z prvních členů vládní komise pro zřízení Československé akademie věd. Získal čestné doktoráty na Vysokém učení technickém v Brně, Vysoké škole technické v Košicích a Bergakademie Freiberg a byl čestným členem Association technique de fonderie a čestným dopisujícím členem Institute of British Foundrymen. Získal i řadu vyznamenání: Rytířský řád čestné legie (1937), Zlatou medaili spolku Association technique de fonderie v Paříži (1937), Lavoisierovu medaili univerzity v Lille, Řád republiky, Komenského medaili a Zlatou medaili za zásluhy o vědu a lidstvo ČSAV. Aktivně působil v Československé slévárenské společnosti (čestný předseda), Československé společnosti pro nauku o kovech (zakládající člen) a Československé společnosti pro dějiny věd a techniky (předseda technické sekce v Brně), Spolku Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně, Mezinárodním výboru slévárenských spolků v Curychu (prezident) a Iron and Steel Institute v Londýně.

Po Františku Píškovi jsou pojmenované ulice v Brně - Bystrci (od r. 1972) a v Praze 13 - Stodůlkách (od r. 1987). V Brně má pamětní desku v ul. Svatopetrská 7 a pomník v ul. Technická 2. Pohřben je v rodinném hrobě na Olšanských hřbitovech v Praze.