Pozvánka na členskou schůzi BD (1.3.2016)

1.3.2016

POZVÁNKA

Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Termín:     16. 3. 2016

Čas:           zahájení v 19:00 hod., prezence od 18:45 hod.

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Pokud řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo v souladu se stanovami družstva (čl. 22, odst. 1) náhradní členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě s časem konání 19:15 hod.

Program:   1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze

                  2) Otvírání obálek s nabídkami na koupi bytu 2+kk

                  3) Diskuze

V případě, že se členské schůze nemůžete jako člen družstva zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu, které důvěřuje. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.

Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:bd_pozvánka_03-16-2016.pdfPopis: