Pozvánka na shromáždění vlastníků (1.6.2016)

31.5.2016

POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek

NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Termín:     15. 6. 2016

Čas:           19:00 hod. (prezence od 18:45 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků

                  2) Zpráva o činnosti výboru

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015

                  5) Informace k dokončení revitalizace obvodového pláště

                  6) Aktualizace domovního řádu

                  7) Režim provozování koláren

                  8) Různé

V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete jako člen společenství vlastníků zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu, které důvěřuje. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.

Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:sv_pozvánka_15-06-2016.pdfPopis:

Účetní závěrka SV za rok 2015:   Soubor:Účetní_závěrka_2015_sv.pdfPopis:

Výroční zpráva SV za rok 2015:   Soubor:sv_výroční_zpráva_2015.pdfPopis:

Domovní řád SV:   Soubor:domovní_řád_sv_píškova.pdfPopis: