Pozvánka na shromáždění vlastníků - 14.3.2018

27.2.2018

POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek

NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Termín:     14. 3. 2018

Čas:           19:00 hod. (prezence od 18:45 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků

                  2) Volba členů výboru

                  3) Volba členů kontrolní komise

                  4) Stanovení výše odměn voleným orgánům

                  5) Schválení rozpočtu na rok 2018

                  6) Odprodej části chodeb pro zádveří bytů 3+1

                  7) Různé

V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete jako člen společenství vlastníků zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:sv_pozvánka_14-03-2018.pdfPopis: