Pozvánka na shromáždění vlastníků - 17.10.2018

2.10.2018


POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek

NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Termín:     17. 10. 2018

Čas:           19:30 hod. (bezprostředně po ukončení členské schůze BD Píškova I)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků

                  2) Zpráva o činnosti výboru a informace o hospodaření

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017

                  5) Změna prohlášení vlastníka budovy

                  6) Novelizace předpisu „Podmínky pro vydávání bezkontaktních čipů“

                  7) Různé

V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete jako člen společenství vlastníků zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:sv_pozvánka_17-10-2018.pdfPopis:

Podklad pro schválení účetní závěrky za rok 2017:   Soubor:sv_Účetní_závěrka_2017.pdfPopis:

Výroční zpráva za rok 2017:   Soubor:sv_výroční_zpráva_2017.pdfPopis:

Dohoda o změně prohlášení vlastníka budovy:  Soubor:dohoda_o_změně_prohlášení_vlastníka_budovy_17-10-2018.pdfPopis:

Komentář k dohodě o změně prohlášení vlastníka budovy:  Soubor:komentář_ke_změně_prohlášení_vlastníka_17-10-2018.pdfPopis:

Aktualizovaný předpis „Podmínky pro vydávání bezkontaktních čipů":  Soubor:podmínky_pro_vydávání_bezkontaktních_čipů_17-10-2018.pdfPopis:

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy