Pozvánka na shromáždění vlastníků - 3. 4. 2019

19.3.2019


POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek

NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Termín:     3. 4. 2019

Čas:           19:00 hod. (prezence od 18:45 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků

                  2) Zpráva o činnosti výboru

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018

                  5) Schválení rozpočtu na rok 2019

                  6) Podmínky a pravidla pro užívání nebytových prostor

                  7) Různé

V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete jako člen společenství vlastníků zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:sv_pozvánka_03-04-2019.pdfPopis:

Zpráva o činnosti výboru:   Soubor:sv_zpráva_o_činnosti_výboru.pdfPopis:

Zpráva o činnosti kontrolní komise:   Soubor:sv_zpráva_o_činnosti_kk.pdfPopis:

Podklad pro schválení účetní závěrky za rok 2018:   Soubor:sv_Účetní_závěrka_2018.pdfPopis:

Výroční zpráva za rok 2018:   Soubor:sv_výroční_zpráva_2018.pdfPopis:

Podklad pro schválení rozpočtu na rok 2019:  Soubor:sv_rozpočet_2019.pdfPopis: