Pozvánka na shromáždění vlastníků - 3.12.2019

18.11.2019

POZVÁNKA
Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek
NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Termín:     3. 12. 2019
Čas:          19:00 hod. (prezence od 18:45 hod.)
Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků
                  2) Zpráva o činnosti výboru
                  3) Zpráva o činnosti kontrolní komise
                  4) Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2020
                  5) Informace k průběhu řešení změny prohlášení vlastníka budovy
                  6) Pravidla pronájmu společných prostor
                  7) Různé

V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete jako člen společenství vlastníků zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:sv_pozvánka_03-12-2019.pdfPopis: