Pozvánka na shromáždění vlastníků (29.11.2016)

29.11.2016

POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek

NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Termín:     14. 12. 2016

Čas:           19:00 hod. (prezence od 18:45 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků

                  2) Zpráva o činnosti výboru

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Zpráva o hospodaření za období 01-10/2016 a rozpočet na rok 2017

                  5) Volba člena kontrolní komise

                  6) Změna stanov - snížení počtu členů výboru

                  7) Volba členů výboru

                  8) Diskuse

V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete jako člen společenství vlastníků zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.

Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:sv_pozvánka_14-12-2016.pdfPopis:

Průběžný stav hospodaření 1-10/2016 a rozpočet na rok 2017:   Soubor:sv_hospodaření-rozpočet_14-12-2016.pdfPopis: