Převzetí kotelny (20.10.2015)

22.10.2015

Po finální kontrole provedených prací a předání posledních dokumentů potřebných k podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí byla provedena konečná přejímka díla. Následně byla uvolněna finanční pozastávka vázaná na dokončení nedodělků. Na stavební úřad byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně veškeré dokumentace. Termín závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad stanovil na 8.12.2015.