Vybrán zhotovitel výstavby plynové kotelny (29.4.2015)

7.5.2015

logo.jpgVe výběrovém řízení na zhotovitele zakázky „Výstavba plynové kotelny v bytových domech Píškova 1959–1962, Praha 5“ zadávané na základě výzvy více zájemcům ze dne 12. 3. 2015 bylo osloveno 10 vytipovaných montážních firem z nichž 5 podalo své nabídky. Výbor SV vyhodnotil jako nejvhodnější nabídku nejlépe splňující stanovená hodnotící kritéria a dne 29. 4. 2015 rozhodl o přidělení zakázky uchazeči TREND technologie s.r.o., IČ: 25655710, se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 5. 2015.

O průběhu dalších prací Vás budeme průběžně informovat.

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 > Archiv aktualit > » Archiv příspěvků za rok 2015 > Vybrán zhotovitel výstavby plynové kotelny (29.4.2015)