Žádost o přidělení místa v kolárně (12.9.2016)

21.9.2016

Výzva k podání žádosti o přidělení místa v kolárně

Vážení vlastníci,

máte-li zájem o umístění jízdních (-ho) kol (-a) do společné kolárny, zašlete výboru SV žádost o přidělení místa pro jejich uložení nejpozději do 21. 9. 2016.

V žádosti uveďte:

- číslo vchodu / číslo bytu,

- žadatel - jméno a příjmení vlastníka nebo společného zástupce,

- počet jízdních kol,

- podpis žadatele.

Žádost můžete zaslat elektronicky na adresu svpiskova@email.cz, nebo doručit do schránky u zadního vchodu 1961.

S ohledem na omezenou kapacitu koláren v případě vyššího počtu doručených žádostí než je volných míst (19 v každém vchodu) provede výbor SV za účasti člena kontrolní komise dne 22. 9. 2016 losování přidělovaných míst v souladu s provozním řádem koláren. Losování může být přítomen i kdokoli z žadatelů.

Výbor společenství vlastníků