Zahájení 2. etapy revitalizace obvodového pláště (25.2.2016)

25.2.2016

1. 3. 2016 bude zahájena 2. etapa revitalizace obvodového pláště - zateplení východního štítu a severního průčelí bytových domů Píškova 1959-1962. Stavební práce budou dle předběžného harmonogramu probíhat ve třech na sebe navazujících fázích: 

  • 1. 3. - 6. 5. 2016 (9.-18. týden) – východní štít
  • 7. 3. - 27. 5. 2016 (10.-21. týden) – sekce 1961-1962
  • 11. 4. - 30. 6. 2016 (15.-26. týden) – sekce 1959-1960

 K dílčím posunům termínů může dojít vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

V době probíhajících prací bude při zajištění příslušných bezpečnostních opatření hlavní vstup do domů z ulice Píškova zachován. Jednotlivé vchody budou uzavřeny jen po dobu nezbytně nutnou při stavebních pracích prováděných v jejich prostoru. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru nároží domu 1962 a mezi vchody domů 1959-1960.

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 > Archiv aktualit > » Archiv příspěvků za rok 2016 > Zahájení 2. etapy revitalizace obvodového pláště (25.2.2016)