Zahájení vytápění (6.10.2015)

6.10.2015

V souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, byly zahájeny dodávky tepla pro vytápění bytů.

Automatická regulace plynových kotlů řídí teplotu topného média (vody) v závislosti na průběžném kolísání denních teplot tak, aby tzv. vnitřní dosažená teplota byla 22°C. Tato regulace je nastavována prostřednictvímtzv. ekvitermní křivky a optimalizace jejích parametrů pro hydraulicky nevyvážený otopný systém bytových domů Píškova 1959-1962 si vyžádá určitý čas. Režim plynových kotlů pro vytápění je nastaven tak, aby požadovaná pokojová teplota byla primárně zajištěna v místnostech na severní nezateplené straně. Při tomto nastavení pak může docházet k přetápění místností na jižní zateplené straně v případě, že k regulaci vnitřní teploty nebudou používány termostatické ventily na otopných tělesech.

Parametry automatické regulace topného režimu plynových kotlů budou v následujících dnech postupně korigovány v závislosti na vnitřních teplotách zjišťovaných měřením ve vztahu k teplotám venkovním.