Zápis z hlasování per rollam (21.9.2016)

21.9.2016

V sekci "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis z hlasování mimo shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 provedeného písemnou formou způsobem per rollam.