Členská schůze


Členská schůze je nejvyšším orgánem bytového družstva. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis.


Příští členská schůze se koná 3.12.2019

Pogram jednání:

1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze
2) Zpráva o činnosti představenstva
3) Zpráva o činnosti kontrolní komise
4) Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2020
5) Informace k průběhu řešení změny prohlášení vlastníka budovy
6) Informace k předpokládanému průběhu likvidace družstva
7) Různé


 ZÁPISY z členských schůzí jsou dostupné pouze členům BD po přihlášení.

Postup, jak se poprvé přihlásit, je zde: Soubor:log.pdfPopis:,  a nebo v sekci "Jak se přihlásit"

Loading...

Bytové družstvo Píškova I

Loading...

Bytové družstvo Píškova I