Úvodní stránka

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

 

IČ:  242 89 086 (není plátcem DPH)
Číslo účtu:  252393218/0300 (ČSOB a.s.)

 

Kancelář výboru:  Píškova 1961 (zadní vchod)
Úřední hodiny:  středa 19:00 – 20:00 hod. 

 

Datová schránka:  r6ibeak 
E-mail:
  svpiskova@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 
21.12.2020 Shromáždění vlastníků - informace (31.12.2020)

Nouzový stav a omezení vyplývající z nařízení vlády ČR neumožňují zorganizovat běžným způsobem shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 (SV). Z tohoto důvodu výbor na svém zasedání dne 19. 11. 2020 rozhodl, že povinnost předkládat shromáždění některé informační dokumenty dle čl. 10, odst. 12 stanov SV naplní náhradním způsobem písemnou formou a členy SV bude takto informovat o podstatných skutečnostech v obvyklém rozsahu. Dále vzhledem k uvedeným omezením výbor rozhodl, že o schválení rozpočtu na rok 2021, které dle čl. 7, odst. 10, písm. e) stanov SV náleží do výlučné působnosti shromáždění, bude hlasováno formou per rollam v souladu s čl. 9, odst. 2 stanov SV. více

21.12.2020 Členská schůze BD - informace (31.12.2020)

Nouzový stav a omezení vyplývající z nařízení vlády ČR neumožňují zorganizovat běžným způsobem řádnou členskou schůzi Bytového družstva Píškova I (BD). Přestože ze stanov BD nevyplývá povinnost předkládat členské schůzi rozpočet na následující rok a momentálně ani žádné další dokumenty, představenstvo na svém zasedání dne 19. 11. 2020 rozhodlo, že dle předchozích zvyklostí bude členy BD informovat o podstatných skutečnostech v obvyklém rozsahu náhradním způsobem písemnou formou. více

17.12.2019 Zápis ze shromáždění vlastníků (3.12.2019)

V sekci "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Píškova1959-1962 konaného dne 3.12.2019. více

17.12.2019 Zápis z členské schůze BD (3.12.2019)

V sekci "Bytové družstvo Píškova I - Členská schůze" byl publikován zápis z členské schůze Bytového družstva Píškova I konané dne 3.12.2019. více

18.11.2019 Pozvánka na shromáždění vlastníků - 3.12.2019

POZVÁNKA
Výbor Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 svolává a zve vlastníky bytových jednotek
NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ více

18.11.2019 Pozvánka na členskou schůzi - 3.12.2019

POZVÁNKA
Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy
NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
více

17.4.2019 Zápis ze shromáždění vlastníků (3.4.2019)

V sekci "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Píškova1959-1962 konaného dne 3.4.2019. více

17.4.2019 Zápis z členské schůze BD (3.4.2019)

V sekci "Bytové družstvo Píškova I - Členská schůze" byl publikován zápis z členské schůze Bytového družstva Píškova I konané dne 3.4.2019. více

19.3.2019 Pozvánka na shromáždění vlastníků - 3. 4. 2019

POZVÁNKA více

19.3.2019 Pozvánka na členskou schůzi - 3. 4. 2019

POZVÁNKA více