Shromáždění vlastníků


Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, jako členové společenství. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis.


Příští shromáždění vlastníků bude svoláno po zpracvování řádné účetní závěrky za rok 2020 a dle čl. 7, odst. 2) stanov SV by se mělo konat nejpozději do 30. 6. 2021.


 ZÁPISY ze shromáždění vlastníků jsou dostupné pouze členům SV po přihlášení.

Postup, jak se poprvé přihlásit, je zde: Soubor:log.pdfPopis:,  a nebo v sekci "Jak se přihlásit"