Shromáždění vlastníků

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, jako členové společenství. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis.


Příští shromáždění vlastníků bude svoláno v 11/2022.


SVJ Píškova > Orgány SV > Shromáždění vlastníků