Shromáždění vlastníků


Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, jako členové společenství. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis.


Příští shromáždění vlastníků se koná 3.12.20109

Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků
2) Zpráva o činnosti výboru
3) Zpráva o činnosti kontrolní komise
4) Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2020
5) Informace k průběhu řešení změny prohlášení vlastníka budovy
6) Pravidla pronájmu společných prostor
7) Různé


 ZÁPISY ze shromáždění vlastníků jsou dostupné pouze členům SV po přihlášení.

Postup, jak se poprvé přihlásit, je zde: Soubor:log.pdfPopis:,  a nebo v sekci "Jak se přihlásit"