Shromáždění vlastníků

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, jako členové společenství. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis.


Příští shromáždění vlastníků bude svoláno po zpracování řádné účetní závěrky za rok 2021 a dle čl. 7, odst. 2) stanov SV by se mělo konat nejpozději do 30. 6. 2022.


SVJ Píškova > Orgány SV > Shromáždění vlastníků