Požární poplachová směrnice

1. Účel

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti a činnosti všech osob nacházejících se v bytových domech Píškova 1959-1962 v případě vzniku požáru.

2. Povinnost hlásit požár 

Každá osoba, která se nachází v objektu bytového domu a zpozoruje požár, je povinna jej všemi dostupnými hasebními prostředky uhasit, nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Nestačí-li svými silami na likvidaci vzniklého požáru nebo se ho nedaří uhasit, je povinna ohlásit tento požár na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru na telefonním čísle 150. V hlášení uveďte: kdo volá, místo kde hoří (adresa, podlaží), co hoří, ohrožení osob.

3. Vyhlašování požárního poplachu

Požární poplach v objektu se vyhlašuje hlasitým voláním HOŘÍ.

4. Postup osob po vyhlášení požárního poplachu

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru podle svých sil a možností provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, a pokud je to možné, provést opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Osoby v objektu nebo jeho části zasažené požárem jsou povinny po vyhlášení požárního poplachu neprodleně opustit toto místo a odebrat se do prostoru v bezpečné vzdálenosti od ohroženého objektu. Po příjezdu jednotky požární ochrany se řídí pokyny velitele zásahu.

5. Důležitá telefonní čísla

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie České republiky

156 - Městská policie

112 - Integrovaný záchranný systém

6. Pohotovostní a havarijní služby

Pohotovostní linka PLYN - 1239

Poruchová linka ELEKTŘINA - 800 823 823

Havarijní služba VODA - 601 274 274 

Zpracovatel dokumentace: Josef Mandík v.r., OZO v PO č.kat.: Z-964/97

 

SVJ Píškova > Dokumenty > Požární poplachová směrnice