Oznámení

Stránkování

12 >
 
 
23.8.2022 Zápis z hlasování per rollam (12. 8. 2022)

V sekci "Zápisy" na stránce "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis včetně jeho příloh o hlasování mimo zasedání shromáždění písemnou formou per rollam. více

22.7.2022 Hlasování písemnou formou per rollam

Shromáždění vlastníků konané dne 22. 6. 2022 nebylo z důvodu nízké účasti způsobilé se na svém zasedání usnášet a nebylo tak možné hlasovat o usnesení ke schválení účetní závěrky Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 (SV) za rok 2021 a o usnesení ke schválení interního předpisu „Podmínky pronájmu nebytových prostor“. Proto výbor SV dle čl. 9 stanov SV rozhodl, že hlasování v těchto záležitostech se uskuteční mimo zasedání shromáždění písemnou formou způsobem per rollam. více

18.7.2022 Předpis záloh na služby

Významné meziroční navyšování cen plynu a elektřiny se v celkových nákladech na tyto energie pro jednotlivé byty projeví až v následném ročním vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2022, které Vám po jeho zpracování bude předloženo cca v 03/2023. Aby pro Vás z tohoto vyúčtování nevyplynula nutnost úhrady jednorázového vysokého nedoplatku, upravují se měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytů. více

8.7.2022 Zápis ze shromáždění vlastníků dne 22. 6. 2022

V sekci "Zápisy" na stránce "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis včetně jeho příloh ze shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 konaného dne 22.6.2022. více

30.6.2022 Úřední hodiny kanceláře SV v 07-08/2022

V období července a srpna 2022 budou úřední hodiny v kanceláři Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 zajištěny v době 19:00 - 20:00 hod. ve dnech: více

7.6.2022 Shromáždění vlastníků 22.6.2022

Dne 22.6.2022 se koná shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 v budově Fakultní základní školy při PedF UK, Brdičkova 1878, 1.patro. Pozvánky a podkladové materiály byly distribuovány v elektronické podobě na emailové adresy vlastníků dle členské evidence a v papírové podobě do poštovních schránek. více

5.4.2022 Nové webové stránky společenství vlastníků

Pro větší uživatelský komfort byl web stránek našeho společenství vlastníků redesignován na responzivní. Původní web spuštěný před 7 lety s pevnou šířkou stránek byl přeprogramován tak, aby se jeho zobrazování přizpůsobovalo různým formátům mobilních a přenosných zařízení (tablety, mobilní telefony, notebooky). více

25.3.2022 Vyúčtování záloh na služby za rok 2021

Zpracováno bylo vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů za rok 2021. Protokoly o vyúčtování s průvodními dopisy byly distribuovány do poštovních schránek, případně mailem. Pokud budete mít k předloženému vyúčtování připomínky, můžete je v písemné podobě k následnému prověření zaslat na svpiskova@email.cz, nebo vhodit do schránky SV (zadní vchod Píškova 1961), event. předat osobně do kanceláře SV v úředních hodinách, nejpozději do 14.4.2022. více

9.3.2022 Datové sítě (internet a TV)

V bytových domech Píškova 1959-1962 jsou dostupné datové služby (internet a TV) následujících společností: více

15.2.2022 Příjmy z pronájmu společných prostor

V roce 2021 byly v důsledku změny prohlášení vlastníka budovy nebytové jednotky ve vlastnictví Bytového družstva Píškova I transformovány na tzv. společné části budovy (bytového domu) a převedeny pod správu Společenství vlastníků Píškova 1959-1962. Příjmy z pronájmu těchto prostor nejsou příjmem společenství vlastníků, ale jsou příjmem jednotlivých vlastníků (dle ustanovení § 16 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). více

SVJ Píškova > Oznámení