Oznámení

30.6.2022 Úřední hodiny kanceláře SV v 07-08/2022

V období července a srpna 2022 budou úřední hodiny v kanceláři Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 zajištěny v době 19:00 - 20:00 hod. ve dnech: více

5.4.2022 Nové webové stránky společenství vlastníků

Pro větší uživatelský komfort byl web stránek našeho společenství vlastníků redesignován na responzivní. Původní web spuštěný před 7 lety s pevnou šířkou stránek byl přeprogramován tak, aby se jeho zobrazování přizpůsobovalo různým formátům mobilních a přenosných zařízení (tablety, mobilní telefony, notebooky). více

25.3.2022 Vyúčtování záloh na služby za rok 2021

Zpracováno bylo vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů za rok 2021. Protokoly o vyúčtování s průvodními dopisy byly distribuovány do poštovních schránek, případně mailem. Pokud budete mít k předloženému vyúčtování připomínky, můžete je v písemné podobě k následnému prověření zaslat na svpiskova@email.cz, nebo vhodit do schránky SV (zadní vchod Píškova 1961), event. předat osobně do kanceláře SV v úředních hodinách, nejpozději do 14.4.2022. více

9.3.2022 Datové sítě (internet a TV)

V bytových domech Píškova 1959-1962 jsou dostupné datové služby (internet a TV) následujících společností: více

15.2.2022 Příjmy z pronájmu společných prostor

V roce 2021 byly v důsledku změny prohlášení vlastníka budovy nebytové jednotky ve vlastnictví Bytového družstva Píškova I transformovány na tzv. společné části budovy (bytového domu) a převedeny pod správu Společenství vlastníků Píškova 1959-1962. Příjmy z pronájmu těchto prostor nejsou příjmem společenství vlastníků, ale jsou příjmem jednotlivých vlastníků (dle ustanovení § 16 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). V této souvislosti bude každému vlastníkovi (event. společnému zástupci) zasláno emailem „Potvrzení o podílu na příjmech za pronájem společných částí domu za rok 2021“ odpovídající spoluvlastnickému podílu.  více

30.11.2021 Zápis ze shromáždění vlastníků dne 10. 11. 2021

V sekci "Zápisy" na stránce "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis včetně jeho příloh ze shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 konaného dne 10.11.2021. Zápis je dotupný pouze vlastníkům po přihlášení. více

SVJ Píškova > Oznámení