30.12.2020 - Zápis z hlasování per rollam

28.10.2022


 Zápis  


Přílohy:

č. 1 - Zpráva o činnosti výboru  

č. 2 - Zpráva o činnosti kontrolní komise  

č. 3 - Průběžná zpráva o hospodaření (01-11/2020)   

č. 4 - Rozpočet na rok 2021 (hlasovací formulář)