Úvodní stránka

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

 

IČ:  242 89 086 (není plátcem DPH)
Číslo účtu:  252393218/0300 (ČSOB a.s.)

 

Kancelář výboru:  Píškova 1961 (zadní vchod)
Úřední hodiny:  středa 19:00 – 20:00 hod. 

 

Datová schránka:  r6ibeak 
E-mail:
  svpiskova@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

Stránkování

<1 2 3 4 5 67 8 9 >
 
 
18.2.2016 Kotelna - ověření funkčnosti (18.2.2016)

Ověření funkčnosti plynové kotelny provedením tzv. topné zkoušky ve smyslu odst. 2.6. SoD s firmou TREND technologie s.r.o. bylo prakticky prokázáno jejím tříměsíčním provozem. O dodávkách tepla jsou vedeny týdenní záznamy v provozním deníku. více

8.2.2016 Dotazník - svoz bioodpadu (8.2.2016)

Vážení vlastníci, více

5.2.2016 BD Píškova I prodává byt (5.2.2016)

Bytové družstvo Píškova I na základě usnesení 7/2015 členské schůze nabízí k prodeji do osobního vlastnictví v aukci obálkovou metodou nejvyšší nabídce byt 2+kk. více

22.1.2016 Předokenní žaluzie - průzkum zájmu (22.1.2016)

Vážení vlastníci bytů 3+1, více

21.1.2016 Fasáda - kolaudační souhlas (21.1.2016)

Stavební odbor MČ Praha 13 vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby - "Zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, rekonstrukce lodžií a výměna lodžiových zábradlí". Při závěrečné kontrolní prohlídce (14.1.2016) nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani změ ny proti projektové dokumentaci. Z kolaudačního souhlasu je vyjmuto zateplení obvodového pláště severní a východní strany bytového domu, které bude realizováno v další etapě. více

15.1.2016 Zápis ze shromáždění vlastníků (15.1.2016)

V sekci "Shromáždění vlastníků" byl publikován zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 10.12.2015. více

15.1.2016 Zápis z členské schůze (15.1.2016)

V sekci "Bytové družstvo Píškova I - Členská schůze" byl publikován zápis z členské schůze konané dne 10.12.2015. více

21.12.2015 Kotelna - kolaudační souhlas (21.12.2015)

Dne 21.12.2015 vydal stavební odbor MČ Praha 13 kolaudační souhlas s užíváním stavby, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby - plynové kotelny. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani změny proti projektové dokumentaci, které by vyžadovaly povolení stavebního úřadu. Změny oproti projektové dokumentaci jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení. Změna se týká počtu ohřívacích zásobníků TV ze 4 na 3ks a sestav expanzního automatu, nahrazen variantním řešením s automatickým dopouštěním vody a expanzními nádobami. více

22.10.2015 Převzetí kotelny (20.10.2015)

Po finální kontrole provedených prací a předání posledních dokumentů potřebných k podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí byla provedena konečná přejímka díla. Následně byla uvolněna finanční pozastávka vázaná na dokončení nedodělků. Na stavební úřad byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně veškeré dokumentace. Termín závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad stanovil na 8.12.2015. více

11.10.2015 Informace k užívání lodžií (11.10.2015)

Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce lodžií a výměna lodžiového zábradlí je jako stavba prováděna na základě stavebního povolení vydaného rozhodnutím stavebního úřadu městské části Praha 13 pod spis. zn. VYS 51870/2010/Po. Tímto rozhodnutím je výslovně nařízeno, že stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. více