Úvodní stránka

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

 

IČ:  242 89 086 (není plátcem DPH)
Číslo účtu:  252393218/0300 (ČSOB a.s.)

 

Kancelář výboru:  Píškova 1961 (zadní vchod)
Úřední hodiny:  středa 19:00 – 20:00 hod. 

 

Datová schránka:  r6ibeak 
E-mail:
  svpiskova@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

Stránkování

<1 2 3 4 5 67 8 >
 
 
22.10.2015 Převzetí kotelny (20.10.2015)

Po finální kontrole provedených prací a předání posledních dokumentů potřebných k podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí byla provedena konečná přejímka díla. Následně byla uvolněna finanční pozastávka vázaná na dokončení nedodělků. Na stavební úřad byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně veškeré dokumentace. Termín závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad stanovil na 8.12.2015. více

11.10.2015 Informace k užívání lodžií (11.10.2015)

Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce lodžií a výměna lodžiového zábradlí je jako stavba prováděna na základě stavebního povolení vydaného rozhodnutím stavebního úřadu městské části Praha 13 pod spis. zn. VYS 51870/2010/Po. Tímto rozhodnutím je výslovně nařízeno, že stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. více

7.10.2015 Hlášení závad na topení (7.10.2015)

V souvislosti se zahájením vytápění zkontrolujte ve vašem bytě technický stav topné soustavy - regulační ventily, šroubení a radiátory. Zjištěné závady nahlaste nejpozději do 22.10.2015 a následně budou provedeny jejich opravy. více

6.10.2015 Zahájení vytápění (6.10.2015)

V souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, byly zahájeny dodávky tepla pro vytápění bytů. více

21.9.2015 Informace k topnému období (21.9.2015)

Provozování vlastní plynové kotelny se bude řídit Vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. V § 2 této vyhlášky jsou uvedeny podmínky pro dodávky tepla následovně: více

15.9.2015 Zápis z členské schůze BD (15.9.2015)

V sekci "Bytové družstvo Píškova I - Členská schůze" byl publikován zápis z členské schůze konané dne 9.9.2015. více

28.8.2015 Barevné řešení fasády (28.8.2015)

V roce 2010 (prosinec) bylo vydáno stavební povolení na základě projektu, jehož součástí bylo i původní barevné řešení fasády. Protože jeho pojetí působí necitlivě až agresivně, byla se stavebním úřadem předjednána možnost provedení změny. více

25.8.2015 Pozvánka na členskou schůzi BD (25.8.2015)

POZVÁNKA více

29.7.2015 Převzetí kotelny (29.7.2015)

Plynová kotelna byla protkolárně převzata do užívání. Po úplné demontáži původního zařízení Pražské teplárenské a.s. budou ještě provedeny drobné dokončovací práce: zakrytí potrubí izolacemi, nátěr podlahy, vymalování, osazení protipožárních dveří, atd. Provozování, servis a technickou údržbu kotelny zajišťuje firma TREND technologie s.r.o. více

23.7.2015 Akceptace žádosti o podporu z programu NZÚ

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 obdrželo dne 23.7.2015 "Akceptaci žádosti o podporu" ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Nová zelená úsporám. Tato akceptace je vydána na základě kontroly provedené SFŽP, při níž v předložených dokumentech nebyly zjištěny žádné nedostatky. Na základě akceptace jsou našemu SV rezervovány finanční prostředky ve výši 982.150 Kč. Tato částka bude našemu SV poskytnuta za předpokladu, že veškerá opatření (zateplení) budou realizována v souladu s údaji uvedenými v žádosti nejpozději do 23.1.2017. V praxi to znamená, že veškeré práce na obvodovém plášti bytových domů budou dle předpokladu provedeny do 07/2016. Následně budou SFŽP předloženy dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření (kolaudační rozhodnutí, faktury, certifikáty, smlouvy atd.), na jejichž základě bude vydána tzv. "Registrace akce". Po kontrole těchto dokumentů a prověření skutečného provedení podporovaných opatření bude vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a finanční podpora bude vyplacena. více