Hlasování písemnou formou per rollam

22.7.2022

Hlasování písemnou formou per rollam

Shromáždění vlastníků konané dne 22. 6. 2022 nebylo z důvodu nízké účasti způsobilé se na svém zasedání usnášet a nebylo tak možné hlasovat o usnesení ke schválení účetní závěrky Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 (SV) za rok 2021 a o usnesení ke schválení interního předpisu „Podmínky pronájmu nebytových prostor“. Proto výbor SV dle čl. 9 stanov SV rozhodl, že hlasování v těchto záležitostech se uskuteční mimo zasedání shromáždění písemnou formou způsobem per rollam.

Hlasovací formulář a podklady k hlasování byly distribuovány v elektronické podobě na emailové adresy vlastníků dle členské evidence a v papírové podobě do poštovních schránek. Termín poskytnutí vyjádření k návrhům usnesení na hlasovacím formuláři je 12. 8. 2022.

SVJ Píškova > Oznámení > Hlasování písemnou formou per rollam