Měření spotřeby vody a tepla

Měření spotřeby vody a tepla se provádí jednou ročně vždy k 31.12. Bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu (Domaqua®m) a poměrové měřiče tepla (Doprimo®3-Radio) na otopných tělesech jsou vybaveny rádiovými moduly, které umožňují získání naměřených hodnot dálkově bez nutnosti vstupování do bytů (WalkBy IRTN).

logo_redesign.png   Měření a rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu provádí firma ista Česká republika s.r.o.

>> Vodoměr (produktový list)   Soubor:domaqua-m.pdfPopis:

>> Poměrový měřič tepla (produktový list)   Soubor:doprimo-3.pdfPopis:

SVJ Píškova > Správa domu > Poskytované služby > Měření spotřeby vody a tepla