Platby záloh na služby související s užíváním bytu

Zálohy na úhradu služeb souvisejících s užíváním bytu a příspěvky na správu domů a pozemků jsou splatné nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Shromáždění vlastníků usnesením č. 13/2013 rozhodlo o způsobu provádění těchto plateb výhradně prostřednictvím služby SIPO České pošty s.p. Plátci, který bude tyto úhrady poukazovat přímým bezhotovostním převodem na účet Společenství vlastníků Píškova 1959-1960, budou v rámci ročního zúčtování služeb přeúčtovány náklady související se zvýšenou administrativou a pracností individuálního zaúčtování.

 

SVJ Píškova > Správa domu > Řešení situací > Platby záloh na služby související s užíváním bytu