Pojištění bytových domů

logo-wide-color.jpg   Bytové domy Píškova 1959-1962 jsou pojištěny u ČSOB pojišťovny a.s.   

Pojištění se dle všeobecných pojistných podmínek BD2014 (část B, čl. I) vztahuje na pojistná nebezpečí:

 • požár,
 • výbuch,
 • úder blesku,
 • náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu,
 • poškození nebo zničení skla jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena,
 • vichřice o rychlosti větru alespoň 75 km/hod,
 • krupobití,
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina,
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li tyto předměty součástí poškozeného předmětu pojištění nebo téhož souboru jako poškozený předmět pojištění,
 • zemětřesení o síle otřesů dosahujících alespoň 6. stupně makroseismické stupnice EMS 98 v místě pojištění,
 • tíha sněhu nebo tíha námrazy,
 • náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna,
 • voda z vodovodních zařízení,
 • povodeň nebo záplava,
 • úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění.
SVJ Píškova > Správa domu > Poskytované služby > Pojištění bytových domů