Pravidla pronájmu společných prostor

Dokument bude předložen k projednání a schválení na nejbližším shromáždění vlastníků.

SVJ Píškova > Dokumenty > Interní předpisy > Pravidla pronájmu společných prostor