Předpis záloh na služby

18.7.2022

Předpis záloh na služby

Významné meziroční navyšování cen plynu a elektřiny se v celkových nákladech na tyto energie pro jednotlivé byty projeví až v následném ročním vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2022, které Vám po jeho zpracování bude předloženo cca v 03/2023. Aby pro Vás z tohoto vyúčtování nevyplynula nutnost úhrady jednorázového vysokého nedoplatku, upravují se měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytů.

Pro všechny byty byly nové zálohy vypočteny ze skutečných nákladů roku 2021 podle protokolů o vyúčtování služeb. Podstatné změny se týkají především tepla pro vytápění a ohřev vody, které je ovlivněno zhruba 2,5 násobným zvýšením ceny plynu. Záloha na "Vodné,stočné" bude korigována ve vztahu ke spotřebě roku 2021. Mírně budou navýšeny zálohy na služby účtované podle počtu osob.

Nový předpis záloh bude platný od 1. 8. 2022 a při úhradě těchto záloh prostřednictvím služby SIPO provede Česká pošta s. p. inkaso automaticky od platebního měsíce „Srpen 2022“. 

SVJ Píškova > Oznámení > Předpis záloh na služby