Příjmy z pronájmu společných prostor

15.2.2022

Příjmy z pronájmu společných prostor

V roce 2021 byly v důsledku změny prohlášení vlastníka budovy nebytové jednotky ve vlastnictví Bytového družstva Píškova I transformovány na tzv. společné části budovy (bytového domu) a převedeny pod správu Společenství vlastníků Píškova 1959-1962. Příjmy z pronájmu těchto prostor nejsou příjmem společenství vlastníků, ale jsou příjmem jednotlivých vlastníků (dle ustanovení § 16 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).

V této souvislosti bude každému vlastníkovi (event. společnému zástupci) zasláno emailem „Potvrzení o podílu na příjmech za pronájem společných částí domu za rok 2021“ odpovídající spoluvlastnickému podílu. Částka, uvedená na tomto potvrzení bude finančně vypořádána spolu s vyúčtováním záloh na služby spojené s užíváním bytu za rok 2021.

SVJ Píškova > Oznámení > Příjmy z pronájmu společných prostor