Shromáždění vlastníků 22.6.2022

7.6.2022

Shromáždění vlastníků 22.6.2022

Dne 22.6.2022 se koná shromáždění Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 v budově Fakultní základní školy při PedF UK, Brdičkova 1878, 1.patro. Pozvánky a podkladové materiály byly distribuovány v elektronické podobě na emailové adresy vlastníků dle členské evidence a v papírové podobě do poštovních schránek.

Program:

1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků

2) Zpráva o činnosti výboru

3) Zpráva o činnosti kontrolní komise

4) Schválení účetní závěrky za rok 2021 a informace o hospodaření

5) Podmínky pronájmu nebytových prostor

6) Různé

 

SVJ Píškova > Oznámení > Shromáždění vlastníků 22.6.2022