Vyúčtování záloh na služby za rok 2021

25.3.2022

Vyúčtování záloh na služby za rok 2021

Zpracováno bylo vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů za rok 2021. Protokoly o vyúčtování s průvodními dopisy byly distribuovány do poštovních schránek, případně mailem. Pokud budete mít k předloženému vyúčtování připomínky, můžete je v písemné podobě k následnému prověření zaslat na svpiskova@email.cz, nebo vhodit do schránky SV (zadní vchod Píškova 1961), event. předat osobně do kanceláře SV v úředních hodinách, nejpozději do 14.4.2022.

SVJ Píškova > Oznámení > Vyúčtování záloh na služby za rok 2021